Restaurointi ja entistäminen

Vanhan rakenteen, olipa se talo tai huonekalu, restaurointiin ja entisöintiin tarvitaan paljon tietoa kulloinkin kyseessä olevan aikakauden rakentamistavoista, materiaaleista ja menetelmistä.

Vasta kun korjaustyö tehdään tuntien vanhat rakennustavat ja –menetelmät ja se toteutetaan samalla tavalla, voidaan puhua restauroimisesta.

Olemme perehtyneet eri aikakausien rakennustapoihin, niiden materiaaleihin ja menetelmiin. Mikään korjaus ei tapahdu hetkessä, mutta vastaavasti kohteen käyttöikä lisääntyy enemmän kuin mitä uusilla vastaavilla kohteilla tulee koskaan olemaan.